Toolbox Transmurale leeractiviteiten

In het najaar 2017 is het vierjarig RIF-traject Transmuraal kijken, leren én doen! gestart. Met subsidie uit het Regionaal Investerings Fonds is een breed scala aan activiteiten opgepakt waaronder samenwerking tussen zorginnovatiecentra in een zorginnovatienetwerk en transmurale proeftuinen.

In gezamenlijk zijn een definitie van en een visie op transmuraal opleiden geformuleerd: 

De in het RIF-project opgedane kennis over transmuraal leren is vertaald in een verzameling leeractiviteiten, die zijn gedeeld als toolbox.

Toolbox

Er zijn verschillende transmurale leeractiviteiten beschikbaar:

Met het publiceren van de leeractiviteiten als toolbox is RIF-project afgerond en breekt een nieuwe fase aan, gericht op continuïteit, toepassing en borging (in het curriculum). We onderzoeken hoe het transmurale opleiden op te nemen in de curricula van opleidingen en transmurale zorg een plek te geven, onder andere door samen met het werkveld transmurale opdrachten te formuleren.

Meer weten?

Projectleider Marjella Adriaans: madriaans@roctilburg.nl 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR